Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Musa ÇETİNTAŞ, Eskişehir'de iş ve sosyal güvenlik hukuku üzerine çalışmalar yapmaktadır. İş Hukuku basit bir dal olarak görülse de çok karmaşık ve uzmanlık gerektiren, fazlaca detaya ve inceliğe sahip bir daldır. Bu sebeple alanında uzman bir avukat ile çalışmak işçinin haklarını fazlasıyla almasına yardımcı olacak, hak kaybına sebebiyet vermeyecektir. Eskişehir Barosu'na kayıtlı tüm meslektaşlar İş Hukuku ile alakalı tüm konularda en iyi hizmeti sunacağından hiç bir şüpheniz olmasın. Eskişehir'de iş hukuku ile ilgili sunduğumuz avukatlık hizmetlerinden bazıları şunlardır:

İş Sözleşmesinin haksız feshi

İş Sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Fazla Mesai Ücreti

Dini Bayramlar ve Hafta Tatili Fazla Çalışmadan Dolayı doğacak Ücretler

Maaş Alacağı

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma durumlarının sulh veya dava yolu ile çözümü

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İşçinin ve işverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri ve sorumlulukları şeklinde bir çok dalda profesyonel hizmet vermektedir.

 

Ayrıca 2018 yılından itibaren İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk kurumu dava şartı olarak getirilmiş. İşçi ya da işveren alacağına kavuşmak adına Arabuluculuk Bürosuna başvurması gerekmektedir.Bu sebeple de arabuluculuk kurumuna başvurmadan önce bir avukatla anlaşmakta fayda vardır. Avukat Musa ÇETİNTAŞ, Eskişehir çevresinde İş Hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır.

Çetintaş Avukatlık Bürosu avukatlarından Avukat Musa Çetintaş, bireysel ve tüzel kişilere İş hukuku kapsamında danışmanlık veya dava yoluyla hizmet vermektedir.

Genel olarak İş Hukuku, bir işverene bağlı olarak ve bir hizmet sözleşmesine dayanarak çalışanlara özgü bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku işçinin bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığında işverene bağlı olarak gördüğü hizmet dolayısıyla meydana gelen hukukî ilişkiyi sosyal adalet ölçülerine göre düzenler. Hizmet ilişkisi işçinin hizmetini, bir ücret karşılığında talimatı altında çalıştığı işverene arz etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Fakat İş Hukuku sadece işçi ile işveren arasındaki belirli bir hukukî münasebeti düzenlemekle yetinmez; bunlar arasındaki her türlü hukukî ilişkilere de uygulanır. Bundan başka aynı sendikaya veya işletmeye bağlılık sebebiyle işçilerle işçi ve işçi-işveren teşekkülleri arasındaki ilişkileri de düzenler. Her şeyden önce işçinin devlet ile olan ilişkileri İş Hukukunun konusuna girer.

İŞ HUKUKU KAPSAMINA GİREN İŞ DAVALARI

Çetintaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu kurucu avukatı olan Eskişehir Avukat Musa Çetintaş, İş Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte, İş Hukuku alanında uzman bir hizmet vermektedir. İş Hukuku çok geniş bir yelpazesi olan, işçinin ya da işverenin hak kaybına uğramaması için uzman bir avukattan hizmet alması gerekmektedir. İş Hukuku Kapsamına Giren İş Davaları yazımızda kısaca anlatılmıştır.

1- KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı ücretin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca hizmet etmekte,büyük çaba harcamakta, işverenin işinin yürütülmesine  büyük katkı sağlamaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, konut, yakacak, kıyafet, erzak vs.) gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir.

İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

4857 sayılı İş Kanunu, işçinin belirli süre çalışarak işverenden kıdem tazminatı alması için belirli şartlar koymuştur:

1-Bir Tam Yıl Çalışma Şartı

2-Hizmet Sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'na Tabi Olması/İşçi Olmak